Darowizna

Darowizna

Fundacja Simkha-Dom, Warszawa, Polska

Getin Noble Bank SA

Centrum Obsługi Klienta Firmowego

ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice


Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

IBAN: PL 07 1560 0013 2367 2928 4591 0001


WAŻNE – Z dopiskiem: „wpłata na cele statutowe Fundacji”.

Można też wskazać nazwę projektu, który Państwo chcieliby wspierać w sposób szczególny (nie jest to jednak konieczne).

Wzór Bankowy

Nazwa Fundacji: Fundacja Simkha-Dom, Warszawa, Polska

Nazwa Banku: Getin Noble Bank SA Centrum Obsługi Klienta Firmowego

Adres bank: ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice

Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

Numer konta USD: 51 1560 0013 2292 8459 1000 0002

Tytuł: Wpłata na cele statutowe Fundacji.