Bądź z nami w Izraelu i w Polsce.
Zobacz najnowsze wieści

- Nasza Misja -

Pomoc tym, którzy chcą dotrzeć do "Domu - Izraela" z wielką "Simkha - Radością".

Kim Jesteśmy

Jesteśmy grupą osób, które w praktyczny sposób pragną nie tylko wzbudzać zainteresowanie społeczeństwa polskiego sprawami Państwa Izrael, ale również efektywnie pomagać w dotarciu do DOMU – do Izraela zarówno tym, którzy mieszkają w naszym kraju, jak i tym, którzy trafiają do nas z zagranicy. Obecny czas braku stabilizacji na Wschodzie wzmożył również w ogromnym stopniu potrzebę pomocy humanitarnej oraz wsparcia psychologicznego i moralnego Uchodźców pochodzenia żydowskiego z krajów Europy. Zasady Tory, tak ważne dla narodu izraelskiego i polskiego, wskazują na pomoc wdowie, sierocie, jak i cudzoziemcowi.

Proces dokumentacji korzeni rodzinnych, przygotowania do emigracji do innego kraju, zrozumienia nadchodzących zmian jest bardzo pracochłonny i i może wiązać się z wieloma trudnościami. Konieczna jest tutaj zachęta, praktyczne wskazówki, zapoznanie z realiami życia w Izraelu oraz mentoring – i to właśnie oferuje nasz zespół oraz nasi wolontariusze.Polska przez długi okres była nazywana „Polin” – co oznacza „tutaj odpoczniesz”. Pragniemy, aby dobre tradycje stosunków polsko-żydowskich, oparte na wzajemnym szacunku i przenikaniu się obu kultur były kontynuowane.

Cel

  • Wzbudzanie zainteresowania społeczeństwa polskiego sprawami Państwa Izrael, oraz aspektami jego egzystencji i dobra.
  • Udostępnianie informacji, opinii i faktów umożliwiających głębsze zrozumienie skomplikowanych zagadnień Państwa Izrael.
  • Popieranie najlepszych tradycji i kontaktów polsko-żydowskich.
  • Propagowanie społeczno-kulturowych aspektów obu krajów.
  • Wspieranie edukacji dzieci, młodzieży i innych grup społecznych odnośnie historii obu narodów, ich obecnych losów i dróg obopólnego wsparcia, oraz sposobów budowania właściwych zachowań i postaw.
  • Wsparcie i praktyczna pomoc dla potrzebujących, oraz procesu Aliyah tj. imigracji ludności żydowskiej do współczesnego Państwa Izrael.
  • Propagowanie duchowego dziedzictwa żydowskiego.

Historia

Od pierwszych dni istnienia naszej Fundacji, zarejestrowanej 14 maja 2012 roku (w dzień urodzin Państwa Izrael) podejmowaliśmy różnorodne działania mające na celu pokazywanie aspektów dalszej oraz współczesnej historii obu narodów, skupiając się na tym, co pozytywne i pełne życia. Poprzez artykuły na naszej stronie oraz petycje do rządu, odwoływaliśmy się w sprawach związanych z sytuacjami w jakich znajdował się Izrael lub osoby potrzebujące tam wsparcia.

Od 2015 roku w centrum naszej uwagi znalazła się alija oraz projekty mające na celu pomoc osobom emigrującym do Izraela. Organizowaliśmy wyjazdy do Izraela oraz odwiedziny kilkudziesięciu rodzin, które dokonały już aliji w ostatnich latach. Zaczęliśmy pomagać ludziom zarówno w Polsce, jak i w Izraelu w procesie przeprowadzki i adaptacji do nowych warunków życia. Obecnie nasze starania koncentrują się na wsparciu humanitarnym oraz praktycznym Żydów Ukraińskich, jak również na pomocy rodzinom polskim mającym korzenie żydowskie.

Współpraca

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany współpracą.

Kontakt

Partnerzy