Bądź z nami w Izraelu i w Polsce.
Zobacz najnowsze wieści

Powrót do Domu (Alija)

CO OZNACZA?

Alija to termin hebrajski עלייה, znaczący dosłownie: wstępowanie czy wznoszenie.

Słowo to posiada kilka znaczeń: emigrację Żydów do Izraela, pielgrzymkę do Jerozolimy (z okazji trzech świąt pielgrzymich: Pesach, Szawuot, Sukot) lub wezwanie do publicznego czytania Tory w synagodze.

W pracy naszej Fundacji ALIJA to pomoc w powrocie ludności żydowskiej rozproszonej po całym świecie do DOMU - do powstałego w 1948 roku Izraela. Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby ten często niełatwy proces przejscia przez zmianę miejsca zamieszkania, pracy, otoczenia, zostawienia tego co znane był radosnym, pełnym nadziei wejściem w nową rzeczywistość, rodzącym głębokie pragnienie zjednoczenia się ze swoimi rodakami... z państwem, z jego historią przeszłą i teraźniejszą.

DLACZEGO?

Jest też wiele praktycznych powodów, dla których powracjący Żydzi osiedlają się w Izraelu:

  • Jest to nowoczesne, bardzo dynamicznie rozwijające się państwo, dające wiele możliwości rozwoju indywidualnego, oraz wkładu osobistego w jego wzrost.
  • Zapewnia bardzo dobrze rozwiniętą opiekę socjalną i zdrowotną.
  • Prezentuje wysoki poziom edukacji, szanowanej zarówno w Izraelu, jak i na arenie międzynarowej.
  • Pozwala na bycie wśród tych, których cechuje podobny sposób myślenia i działania.
  • Stwarza przyjazne warunki do rozwoju duchowego.
  • Jest DOMEM dla Żydów w świecie rosnącego antysemityzmu.
“Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Znowu Cie odbuduję i bedziesz odbudowana panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się...  Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadze ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierowrodnym.”

Księga Jeremiasza 31

W JAKI SPOSÓB?

  • Udzielamy praktycznej pomocy w poszukiwaniu dokumentów odnoszących się do rodzinnych korzeni żydowskich, często zagubionych lub ukrywanych ze względu na zawieruchy wojenne, ustrój polityczny lub migracje ludności. Czerpiemy z doświadczenia osób pracujących w tej sferze przez ponad dwadzieścia lat w krajach sąsiadujących z Polską. Wierzymy, że ta współpraca ułatwi proces zgromadzenia niezbędnej dokumentacji osobom chcącym emigrować z naszego kraju.
  • Przeprowadzamy konsultacje z rodzinami decydującymi się na proces aliji. Rozmawiamy z olimami (osobami podejmującymi emigrację do Izraela) w tematyce praktycznych możliwości osadzenia się w nowym kraju, w nowej kulturze i nowym środowisku, zwracając uwagę na zrozumienie korzeni, tożsamości i pragnień odonośnie teraźniejszości i przyszłości – gdzie jest moje miejsce? gdzie jest mój dom? Dysponujemy warsztatami w tematyce przechodzenia przez procesy ZMIANY i ADAPTACJI.
  • Udzielamy pomocy finansowej w opłatach związanych z uzyskiwaniem poświadczonych dokumentów oraz refundujemy niektóre koszty poszukiwań i podróży do miejsc związanych z historią rodzinną.
  • Zapewnianiamy wsparcie w Izraelu dla osób, które tego potrzebują, umożliwiając zapoznanie się z izraelską rzeczywistością dnia codziennego (odwiedzenie szkół, urzędów, agencji nieruchomości, sklepów), z ofertami zatrudnienia i edukacji, czy też w miarę możliwości przedstawiamy rodziny mieszkające w Izraelu już od pewnego czasu.

KOGO DOTYCZY?

Pomoc w Aliji dotyczy osób pochodzenia żydowskiego zarówno z Polski, jak i z całej Europy. Nasza Fundacja współpracuje z filiami organizacji zajmującymi się Aliją na całym świecie.

Osoby, które wiedzą o swoim pochodzeniu, a mają trudności ze skompletowaniem dokumentacji potrzebnej do otrzymania wizy emigracyjnej, mogą zgłaszać się do nas po pomoc.

Inna grupa to Ci, którzy wolontaryjnie chcą wesprzeć działania Fundacji. Zapraszamy do współpracy – patrz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Wesprzyj projekt

Jeśli chcesz zaangażować się w projekt, skontaktuj się z nami lub wesprzyj nas.